Wypadek na farmie

WYPADEK NA FARMIE

Rolnictwo posiada jeden z największych wskaźników obrażeń pracowników związanych z wypadkami przy pracy. Jeśli doznali Państwo uszczerbku na zdrowiu podczas pracy na gospodarstwie, należy Wam się odszkodowanie.

Zachęcamy do kontaktu z nami w takim wypadku. Posiadamy doświadczenie oraz fachową wiedzę, także związaną z uzyskiwaniem odszkodowań za wypadki rolnicze.

Do znacznej liczby wypadków często doprowadzają zaniedbania ze strony pracodawców. Firmy zatrudniają pracowników młodych, w niepełnym wymiarze godzin oraz migrujących. Każdy z nich, może stać się ofiarą. Najczęściej przyczyniają się do tego przestarzałe i wadliwe sprzęty, spadające elementy, praca z chemikaliami oraz niezabezpieczenie budynków gospodarczych.

Wypadki w rolnictwie, to nie tylko te, którym ulegają pracownicy. Wlicza się tu również innych wykonawców, członków rodziny oraz osoby postronne. Każdy ma prawo ubiegać się o odszkodowanie, z tytułu no win no fee. Chętnie pomożemy Państwu ocenić sytuację oraz podjąć stosowne kroki w celu uzyskania należnych pieniędzy.

Zgłoś sprawę:

020 3519 3791

SPRAWDŹ POZOSTAŁE