Wypadek na budowie

WYPADKI NA BUDOWIE

Praca na budowie jest związana z restrykcyjnym przestrzeganiem norm bezpieczeństwa i higieny pracy. Brak przestrzegania norm BHP stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego.

Co ważne, to pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom na budowie. Oprócz powszechnie obowiązujących norm bezpieczeństwa, czyli na przykład zapewnienie szkolenia, pracodawca musi dostarczać swoim pracownikom odzież ochronną, czyli środki ochrony indywidualnej jak również środki ochrony zbiorowej. Wynikać to może ze szczególnego narażenia na wypadek przy pracy w związku z pracą na wysokościach czy na rusztowaniach.

Najczęściej spotykanymi wypadkami i urazami będącymi skutkiem wypadku na budowie są:

  • Kontuzje spowodowane wadliwym sprzętem;
  • Wypadki na rusztowaniach, uszkodzone bądź źle zabezpieczone rusztowania;
  • Spadek z dużej wysokości;
  • Upadki z dachów;
  • Porażenia prądem elektrycznym spowodowane wadliwym bądź nieprawidłowo przyłączonym sprzętem;
  • Urazy spowodowane podnoszeniem ciężkich materiałów;
  • Materiały bezpośrednio niebezpieczne dla zdrowia;
  • Spadające materiały budowlane, zanieczyszczenia, cegły dachówki etc.;
  • Wypadki przy obsłudze elektronarzędzi;
  • Wypadki na dźwigach.

Jeżeli doznali Państwo uszczerbku na zdrowiu w wyniku pracy na budowie i mają państwo pytania, które dotyczą kwestii odszkodowania to zapraszamy do kontaktu z nasza kancelarią. Zapewnimy Państwu, w razie dochodzenia odszkodowania, wypłatę odszkodowania adekwatną do poniesionych szkód. Zależy nam na tym, aby wysokość odszkodowania uwzględniała oprócz uszczerbku na zdrowiu także późniejsze koszty związane z niezdolnością do pracy, jeśli taka konieczność zaistnieje.

WAŻNE! W UK pracodawcy są zobowiązani do wpłacania środków finansowych do funduszu, z którego w następstwie wypadku zostaną wypłacone pieniądze na pokrycie kosztów wypadków. Toteż ewentualne odszkodowanie nie będzie bezpośrednio obciążało pracodawcę.

SPRAWDŹ POZOSTAŁE